મોટી સફળતા / આતંકી મોડ્યુલ; પ્રયાગરાજથી ઓસામાના કાકાની ધરપકડ,ઝીશાન અને આમીરનું કર્યું હતું બ્રેનવોશ

Terror module; Osama's uncle arrested from Prayagraj, Zeeshan and Aamir brainwashed

આતંકી મોડ્યુલ; પ્રયાગરાજથી ઓસામાનો કાકા ગિરફ્તાર,ઝીશાન અને આમીરે કર્યું હતું બ્રેનવોશ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ