છટણી / હવે ફૂડ ડિલિવરી કંપનીએ કર્મચારીઓ પર ફેરવી કાતર, એકઝાટકે આટલાં લોકોને કરી દીધાં ઘરભેગાં

Swiggy fires 380 employees over email CEO apologizes

અનેક આઈટી કંપનીઓએ કર્મચારીઓની મોટી સંખ્યામાં છટણી કરી છે હવે ફૂડ ડિલિવરી કંપનીએ પણ કર્મચારીઓની છટણીની જાહેરાત કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ