સ્ટેનું ક્ટર / ધડાધડ 1200 વૃક્ષોના નિકંદન મુદ્દે HCએ 2 નગરપાલિકાઓને કહ્યું- વૃક્ષો નહીં હોય તો ઓક્સિજન કયાંથી મેળવશો?

Strict action of Gujarat High Court in tree cutting

અરજદારની હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત: 2008માં નંદનવન ફોરેસ્ટ તરીકે વિકસાવાયેલા વૃક્ષો હાલ કાપી નખાયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ