વડોદરા / 'આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના તાયફા બંધ કરો, લોકોને અમૃત નહીં પાણી આપો' : ઇટાલિયાના સરકાર પર પ્રહાર

 Statement of AAP leader Gopal Italia regarding water problem in Gujarat

'ઉનાળાની શરૂઆત થઈ છે અને પીવાના પાણીની સમસ્યા વકરી, કોઈ વિસ્તાર બાકી નથી જ્યાં પાણી માટે આંદોલન ન થયું હોય': ઈટાલિયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ