વડોદરા / પેપર લીકની ઘટના બાદ નેશનલ ટેક્નોલોજી એજન્સી એક્શનમાં: લીધો મહત્વનો નિર્ણય, 400 વિદ્યાર્થીઓને થશે સીધી અસર!

Stackwise Technology Center in Vadodara sealed after paper leak

જુનિયર ક્લાર્કનું પેપર લીક થયા બાદ વડોદરાનું સ્ટેકવાઇઝ ટેકનોલોજી સેન્ટર સીલ, 400 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટે અન્ય કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવ્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ