આદેશ / સોખડા હરિધામ વિવાદ મામલે હાઈકોર્ટે ફરી આપ્યા મોટા આદેશ, સમાધાન કરવાનું વલણ રાખવા પણ આગ્રહ

 sokhda haridham temple controversy

સોખડા હરિધામ વિવાદ મામલે સમાધાનકારી વલણ દ્વારા કેસ મીડિએશન સેન્ટરમાં લઇ જવા HCનો ટકોર..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ