વિવાદ / સોખડા મંદિરનો ડખ્ખો ક્યારે થશે શાંત?, પ્રેમસ્વરૂપ સ્વામીની વરણી ગેરકાયદે હોવાની ચેરિટી કમિશનરમાં અરજી

Sokhada temple, Application,Charity Commissioner, choice  PremSwarup Swami, illegal

વડોદરા હરિધામ સોખડા મંદિરના પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીની પ્રમુખ પદની વરણી ગેરકાયદેસર હોવની ચેરિટી કમિશનર કચેરીમાં અરજી કરાઇ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ