સુવિધા કે દુવિધા! / સોશિયલ મીડિયાનો અતિરેક બનશે અભિશાપ, ચેતજો નહિતર નોતરી દેશો આ બધી મુશ્કેલી

Social Media Positive Effects and Negative Effects indian People Users

કેટલાંય સંશોધનોમાં સાબિત થયું છે કે સોશિયલ મીડિયાના વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે આપણું મગજ નકારાત્મકતાઓથી ભરાઇ જાય છે. તે ક્યારેક આપણને ડિપ્રેશન તરફ પણ લઇ જાય છે.

Loading...