ભાવનગર / 'આ બિલ્ડિંગ જર્જરિત, દૂર રહેવા વિનંતી' : સર ટી. હોસ્પિટલના પાંચમાં માળે ચેતવણીના બેનરો લાગતા દર્દીના જીવ તાળવે ચોંટ્યા

Sir T.hospital  of Bhavnagar. Banners of the accident  zone on the fifth floor

ભાવનગરની સર.ટી.હોસ્પિટલમાં આંખના વિભાગનું બાંધકામ જર્જરિત હોવાના બેનરો લાગ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ