ઉજવણી / અસત્ય પર સત્યનો વિજય, અધર્મ પર ધર્મનો વિજય એટલે વિજયાદશમી

Shri Ram Jalebi Like, Nine day Fast vijya dasmi 2019 Dussehra Gujarat Fafda jalebi

દેશભર સહિત રાજ્યમાં આજરોજ વિજયાદશમીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેમાં અસત્ય પર સત્યનો વિજય તેમજ અહંકાર પર વિનમ્રતાનો વિજય, અધર્મ પર ધર્મનો વિજય એટલે વિજયાદશમી. જો કે ગુજરાતમાં અને તેમા પણ ખાસ કરીને અમદાવાદમાં વિજયાદશમીની ઉજવણીમાં લોકો ફાફડા જલેબીની જયાફત માણશે. વહેલી સવારથી જ ફરસાણની દુકાનોમાં ફાફડા અને જલેબી ખરીદવા માટે લોકોની મોટી લાઇન જોવા મળી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ