સફળતા / ગુજરાતની દિકરી શ્રેયા ટીબરવાલે દેશભરમાં નામ રોશન કર્યું, CA ઈન્ટરમીડિયેટ પરીક્ષામાં પ્રથમ

Shreya Tiberwal, daughter of Gujarat, first in CA Intermediate examination

શ્રેયા ટીબરવાલે ઓલ ઈન્ડિયામાં 87,63 ટકા સાથે નવા કોર્ષમાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ