ધર્મ / નવરાત્રીમાં અખંડ જ્યોતની સ્થાપના કરવાના હોય તો પહેલા જાણી લો આ નિયમો! નહીં તો આવી શકે છે મોટી મુશ્કેલી

shardiya navratri 2022 know rules for lighting akhand jyoti navratri

શારદીય નવરાત્રી 26 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહી છે. આ દરમિયાન દેવી દુર્ગાને પ્રસન્ન કરવા માટે ભક્તો નવ દિવસ સુધી અખંડ જ્યોત પ્રગટાવે છે. પરંતુ આમ કરતા પહેલા કેટલાક નિયમો જાણવા જરૂરી છે.

Loading...