મોટો ખુલાસો / માત્ર સજાતીય સેક્સ સંબંધો નહીં, આ રીતે પણ ફેલાય છે મંકીપોક્સ વાયરસ, એઇમ્સનાં ડોક્ટરે આપી ચેતવણી

sexual attitude monkeypox lgbtq can spread through close physical contact what aiims

દેશમાં કોરોના બાદ મંકીપોક્સની પણ એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, જો કે તેના માટે એવી વાત થઈ રહી છે આ વાયરસ એલજીબીટીક્યૂ સમુદાય દ્વારા ફેલાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ