માંગ / જો વેક્સિનથી કોઈને નુકસાન થાય તો પણ અમને સંરક્ષણ આપે સરકાર : કંપનીઓએ સરકાર પાસે કરી માંગ

Serum Institute Of India Seeks Indemnity Protection Against Liabilities Says Sources

વેક્સિન બનાવતી કંપનીઓની માંગ છે કે જૉ તેમની વેક્સિન કોઈને નુકસાન પહોંચાડે છે તો સરકાર કંપનીને કાયદાકીય કાર્યવાહી તથા વળતરના દાવા સામે છૂટ આપે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ