આરોપ / ગુજરાતના યુવાધનને બચાવો, ઓનલાઈન દવાના નામે મોટું નેટવર્ક...: કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસો.નો ગંભીર આરોપ

Serious allegations made by the Chemist and Druggist Association regarding online pharmacy

ગુજરાતમાં વધી રહ્યો છે ડ્રગ્સનો કાળો કારોબાર, ગુજરાત કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખે ઓનલાઇન ફાર્મસી અંગે ગંભીર આક્ષેપ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ