અમદાવાદ / સાયન્સ સિટીની મુલાકાત લેનારા લોકો માટે સારા સમાચાર, મેનેજમેન્ટે ફીના દરમાં કર્યો આટલો ઘટાડો

Secinece city management launch a new combo offer in just rs 499

અમદાવાદમાં સાયન્સ સિટીની મુલાકાત લેતા લોકો માટે મેનેજમેન્ટ દ્વારા મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. જેમા 900 રૂપિયાની ફી ના બદલે સાયન્સ સિટી દ્વારા હવે 499 રૂપિયાનો કોમ્બો પ્લાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ