રાજકોટ / LRD-PSI ભરતીમાં પાસ કરાવવા નામે 12 ઉમેદવારો પાસેથી પડાવ્યા લાખો રૂપિયા, આવી રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

Scandal in the name of LRD-PSI recruitment in Rajkot

શારીરિક કસોટીનું પરિણામ જાહેર થતા ભાંડો ફૂટ્યો, સીધા જોઇનિંગ લેટર આપવાની લાલચે 12 જેટલા ઉમેદવારોએ કર્યો હતો આવો 'વહીવટ'

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ