જાતિવાદ! / શિક્ષક દલિત હોય એટલે ગુજરાતમાં ઘર ન મળે? સરકારે બદલી કરી પણ કાર્યવાહી ન કરી

SC cast Govt School teacher Ninama surendranagar

ગુજરાત મોડલને સમગ્ર દેશમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, ગુજરાતનું અર્થતંત્ર પણ અનેક રાજ્યો કરતા ચડીયાતું છે, ગુજરાતમાં અન્ય રાજ્યો કરતા ક્રાઈમ રેટ પ્રમાણમાં ઓછો છે, પરંતુ ગુજરાતમાં હજુપણ જાતિવાદના મૂળીયા ઉંડે સુધી હોય તેવું નજરે પડી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ