સાવધાન / SBI યૂઝર્સને સરકારની ચેતવણી, કહ્યું- તમારા ફોનમાંથી તરત ડિલિટ કરો આ SMS, નહીંતર...

SBI users, government wants you to delete this SMS right away

ઠગબાજો લોકોને ચૂનો લગાડીને તેમને એકાઉ્ન્ટ સાફ કરી નાખવા માટે જાતજાતના તુક્કા કરી રહ્યાં છે પરંતુ લોકોએ હવે ખૂબ સાવધ થઈ જવાની જરુર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ