માનવીય અભિગમ / IPLમાં દિવ્યાંગને VVIP ટ્રીટમેન્ટ-સુરક્ષામાં કોન્સ્ટેબલ અને વાહન: અમદાવાદના કમિશનરનું કામ જાણીને કરશો સલામ

Sanjay Srivastava shows paralyzed child with VVIP treatment in IPL final

અમદાવાદમાં આયોજિત આઇપીએલ મેચ દરમિયાન અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરનો માનવીય અભિગમ આવ્યો સામે, દિવ્યાંગની મેચ જોવાની ઇચ્છા કરી પુરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ