બેદરકારી / દ્વારકામાં RSPL કંપનીએ ખેડૂતોનો ખેતરમાં જવાનો રસ્તો બંધ કર્યાનો આક્ષેપ, અધિકારીઓ પણ મૌન

 rspl compny block farmer way in dwarka gujarat farmer

દ્રારકાના ભોગાત ખાતે આવેલી RSPL કંપનીની ખેડૂત સામે દાદાગીરી કરી રહી છે. વારંવારની રજૂઆત બાદ સરકારી અધિકારીઓ પણ કંપનીઓની તરફેણમાં જ હોવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે આવલો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ