નવી સિદ્ધિ / ISROની ચિંતા ઘટી, રોબોટના ઉપયોગથી હવે અંતરિક્ષમાં સેટેલાઈટનું સસ્તું રિપેરિંગ થઈ શકશે

Robots may cut cost of repairing broken satellites in space

સામાન્ય રીતે સેપ્સ (અવકાશ)માં જ્યારે સેટેલાઈટ (ઉપગ્રહ) બગડે ત્યારે તેનું રિપેરિંગ કરવું વૈજ્ઞાનિકો માટે અને સ્પેસ એજન્સીઓ માટે મોટો પડકાર બની જતું હોય છે. ખાસ કરીને સ્પેસમાં કોઈ સેટેલાઈટ રિપેર કરવાનો ખર્ચ આપણા માનવામાં ન આવે એટલો જંગી હોય છે. હવે વૈજ્ઞાનિકોએ આ દિશામાં એક નવી સિદ્ધિ મેળવી લીધી છે અને જો બધું યોગ્ય રહ્યું તો ટૂંક સમયમાં જ રોબોટને સ્પેસમાં મોકલીને સેટેલાઈટ રિપેર કરી શકાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ