વિકાસ / ગુજરાતમાં આર્થિક વિકાસનો રોડમેપ શું? કેમ અન્ય રાજ્યો કરતાં ભર્યો હરણ કુદકો, આંકડાથી જાણો રાજ્યની તમામ સ્થિતિ

roadmap for economic development in Gujarat? statistics

ગુજરાતમાં આર્થિક વિકાસ સોળે કળાએ ખીલ્યો છે. જેને લઇને બેરોજગારીનો દર ઓછો છે. પરંતુ આરોગ્ય ક્ષેત્રે આજે પણ ગુજરાત પાછળ હોવાની વાત માનવી રહી !

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ