ખંડન / શિક્ષણના ધામમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ? જેતપુરની ખાનગી સ્કૂલનો ઓડિયો વાયરલ, વાલીએ શિક્ષક પર આરોપ લગાવી ઠાલવ્યો રોષ

Rao of Religions in a private school in Jetpur

જેતપુરની ખાનગી સ્કૂલનો ઓડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં શાળામાં ધાર્મિક ભેદભાવ કરવામાં આવતા હોવાના આરોપ લાગી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ