તમારા કામનું / કોરોનાની વચ્ચે રેલવેમાં 1.40 લાખ જોબ વેકેન્સી, આ રહી નોકરી મેળવવાની એપ્લિકેશન લિંક સહિતની તમામ વિગતો

railway notifies 1.40 lakh vacancy in safety and non safety category

કોરોના સમયગાળામાં પણ જો કોઈ વ્યક્તિ સરકારી નોકરીની ઈચ્છા કરે છે તો તેના માટે તક આવી છે. ભારતીય રેલવે લાખો ખાલી જગ્યાઓ ભરવા વેકેન્સી કાઢી છે. રેલવેએ આશરે 1.40 લાખ ખાલી જગ્યાઓ ભરશે. જે સેફ્ટી અને બિન-સેફ્ટી વિભાગમાં છે. ઉપરાંત સંપૂર્ણ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા ઓનલાઇન રહેશે.

Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ