મુંબઈ / વંદેભારત ટ્રેન સાથે પશુઓ ટકરાવવાના વધતા કિસ્સા બાદ એકશનમાં RAF, સરપંચોને ફટકારી નોટિસ, હવે કાર્યવાહી થશે

RAF in action after increasing cases of cattle colliding with Vandebharat trains, notices to sarpanches, action will be...

વંદે ભારત ટ્રેન શરુ કર્યા બાદ રખડતા ઢોર સાથે અકસ્માતનાં ત્રણ બનાવો બન્યા છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્ર રેલ્વે પોલીસ દ્વારા ગામડાના સરપંચોને નોટીસ ફટકારવામાં આવી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ