ખાનગીકરણ / ભારતની વધુ 2 મોટી બેંકનો હિસ્સો વેચવા માટે સરકારે કરી તૈયારી, તમારે જાણવું જરૂરી

Privatization of two banks government can sale 51 present of shares

ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટે સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા અને ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્કના નામની ભલામણ નીતિ આયોગે કરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ