પ્રતિબંધ / હિન્દુ ન હોય તેઓ માટે પ્રવેશ પ્રતિબંધ, ગંગા ઘાટ પર લાગ્યા પોસ્ટર, VHP અને બજરંગ દળે કહ્યું આ કોઈ પિકનિક સ્પોટ નથી

posters of ban on entry for non hindus on ganga ghat by vhp and bajarang dal

કાશીના ગંગા ઘાટ ઉપર VHP અને બજરંગ દળ દ્વારા પોસ્ટર લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગેર હિન્દુઓ માટે પ્રવેશ પ્રતિબંધ એવું સ્પષ્ટ લખેલું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ