વસ્તી વધારો / સુરતમાં વસ્તી વિસ્ફોટ : શહેરની વસ્તી 69 લાખને પાર, 1000 પુરુષો સામે માત્ર આટલી જ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ 

Population explosion in Surat: City population crosses 69 lakh, proportion of females per 1000 males

સુરત શહેરમાં વસ્તી વિસ્ફોટ,શહેરમાં વસ્તી વધારો એક ચિંતાનો વિષય બન્યો છે સાથે સાથે સ્ત્રી અને પુરુષમાં સમાનતાનો રેશિયો પર ખોરવાયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ