હેલ્થ / ક્યાંક તમે તો નથી ખાતાને આ બધી વસ્તુઓ? વધી શકે છે Sleep Disorderની સમસ્યા

poor snacking habits lack of sleep related to bad eating habits know more

વૈજ્ઞાનિકોને જાણવા મળ્યું કે જે લોકો વધારે સ્નેક્સ ખાય છે અને તેમના ભોજનની આદતો ખરાબ છે. તેમનામાં ઘણા પ્રકારની બિમારીઓનો ખતરો વધી જાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ