સ્વેગ ભારે પડ્યો ! / યુવકને બાઈકની નંબર પ્લેટ પર હોશિયારી બતાવવી પડી ગઈ ભારે, પોલીસે આપ્યો તેમની જ ભાષામાં જવાબ

 police took action for the wrong number plate bike in up

બાઈકની પાછળ નંબર પ્લેટ પર રજીસ્ટ્રેશન નંબર લગાવવાને બદલે અન્ય લખાણ લખવું એક ગુનો છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ