સુવિધા / જનધન ખાતાધારકો માટે કામના સમાચાર, હવે માત્ર 1 મિસ કોલ પણ તમારું આ જરૂરી કામ થઈ જશે, નોંધી લો નંબર

PMJDY Now Check Your Jan Dhan Account Balance Through One Missed Call

પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના હેઠળ લોકોને ઘણી સુવિધાઓ મળે છે. આ ઝીરો બેલેન્સ બચત ખાતું છે. હવે માત્ર એક મિસ કોલ દ્વારા તમારું આ કામ થઈ જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ