તમારા કામનું / ખુશખબર: આગામી ત્રણ વર્ષ સુધી લંબાવાઇ કેન્દ્ર સરકારની આ યોજના, ફ્રી વીજળી અને સબસિડીને લઇને થશે મોટો ફાયદો

PM KUSUM Scheme Extending for the next three years free electricity and subsidy will be of great benefit

સોલર પ્લાન્ટ લગાવવાના ટાર્ગેટને પુરો કરવા માટે આ યોજનાને ત્રણ વર્ષ માટે વધારી દેવામાં આવી છે. આ હેઠળ ફ્રી વિજળી અને પૈસા કમાવવાનો મોકો આપવામાં આવી રહ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ