કામની વાત / ખેડૂતો માટે ખાસ, આ કાગળીયા હાથવગા રાખજો નહીંતર નહીં થાય PM કિસાન યોજનાનું રજીસ્ટ્રેશન

pm kisan yojana farmers can not register in scheme without ration card

કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓમાં એક યોજના પીએમ કિસાન યોજના પણ છે. આ યોજનાથી ખેડૂતોને ઘણો લાભ મળે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ