પંચમહાલ / આદિવાસીઓના દેવ પીઠોરા: ચિત્ર દોરવામાં નહીં શ્રદ્ધા સાથે લખવામાં આવે છે, પરેશ રાઠવાને સરકાર આપશે પદ્મશ્રી

Pithora, God of Tribals: Painting is written with faith, not painting, Sarkar will give Padma Shri to Paresh Ratha

છોટાઉદેપુર જિલ્લામા પીઠોરા નામ સાંભળતા જ એક ચિત્ર નજર સામે આવી જાય છે. પદ્મ શ્રી એવોર્ડ માટે પરેશ રાઠવાના નામની જાહેરાત થતા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ખૂસીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ