કામના સમાચાર / PhonePeના યુઝર્સ માટે જરૂરી સમાચાર, હવે આ કામ માટે આપવો પડશે ચાર્જ, ફટાફટ જાણી લો

phonepe start charging fee for mobile recharge know how much fee on which recharge

જો તમે પણ મોબાઈલ રિચાર્જ માટે PhonePeનો ઉપયોગ કરો છો તો તમારા જરૂરી સમાચાર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ