એલર્ટ / PF એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરતી સમયે ધ્યાન રાખો આ વાત, નહીં તો મળશે અડધા જ રૂપિયા

Pf Account Update when you transfer amount in pf then you should know these rules check Here all details

જ્યારે પણ તમે PF એકાઉન્ટથી એકથી અન્ય ખાતામાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરો છો તો તમારા તમામ રૂપિયા ટ્રાન્સફર થતા નથી. એવામાં તમારે આ ખાસ નિયમને જાણી લેવો જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ