જરૂરી વાત / પીપળાનો છોડ હટાવવા માટે ગ્રંથોમાં જણાવાયા છે ખાસ દિવસો અને તારીખ, જાણો શું છે નિયમ

peepal tree remove peepal on this day know more

મોટાભાગે લોકો ઘરની છત અથવા દીવાલ પર ઉગેલા પીપળાના છોડને લઈને પરેશાન થઈ જાય છે. ઘણી વખત હટાવ્યા બાદ પણ તે પાછો ઉગી જાય છે. તો તેને હટાવવા માટે એક નિશ્ચિત દિવસ અને તારીખ ગ્રંથોમાં જણાવવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ