અનોખું / પાકિસ્તાની માં-દીકરી UP માં બની ગઈ શિક્ષિકા, મહત્વનાં ડોક્યુમેન્ટ ક્યાંથી આવ્યા?

pakistani mother daughter got jobs in education department by hiding citizenship in up

પાકિસ્તાનની નાગરિકતા છૂપાવીને ઉત્તર પ્રદેશમાં શિક્ષકની નોકરી મેળવનાર માતા-પુત્રીની જોડી સામે આવી છે. ડોક્યુમેન્ટ ક્યાંથી આવ્યા તેની તપાસ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ