ચેતવણી / પાકિસ્તાને તાલિબાનને આપી ચેતવણી, કહ્યું અમારા સૈનિકોનું લોહી વહ્યું છે કામ રોકીશું નહી

Pakistan warns Taliban over border tensions

પાકિસ્તાની સેનાના પ્રવક્તા દ્વારા તાલિબાનને ચેતવણી આપવામાં આવી છે. જેમા તેમણે એવું કહ્યું કે અમારા શહિદોનું સરહદ પર કાંટાળા તાર લગાવતા લોહી વહ્યું છે જેથી અમે આ કામ રોકવાના નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ