મોંઘવારી / VIDEO: લીંબુ બાદ કેરી ચોરી થવાના ડરે વલસાડના વાડી માલિકે ખેતરમાં CCTV લગાવવા પડ્યા

 owner of mango garden put cctv camera to save mango from thief

લીંબુ બાદ કેરીનો ચોરીનો સતાવ્યો ડર, વાડી માલિકે ચોરી અટકાવવા ખાસ ઉપાય અજમાવ્યો, વાડી માલિક થઇ ગયા નિશ્ચિંત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ