ડેડલાઈન / રાજકોટમાં એરપોર્ટની કામગીરી ઓગસ્ટના બદલે જૂનમાં પૂર્ણ કરવા દિલ્હીથી આદેશ, કલેક્ટરની સમીક્ષા બેઠક

Order from Delhi to complete operation of airport in Rajkot in June instead of August

રાજકોટમાં હિરાસર એરપોર્ટની કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે દિલ્હી સ્થિત અધિકારીઓએ રાજકોટ કલેકટર સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ