રોજગાર / Ola ફેક્ટરીમાં કામ કરશે ફક્ત મહિલાઓ, 10 હજાર કર્મચારીઓને રોજગાર મળશે

Ola new factory will be run entirely by women

ઓલાનું કહેવું છે કે આત્મનિર્ભર ભારત માટે આત્મનિર્ભર મહિલાઓની જરૂર છે. 

Loading...