મહામારી / ભારતમાં ઓમિક્રોનના હાહાકારની વચ્ચે આવતીકાલે કેન્દ્રની મોટી બેઠક, લેવાઈ શકે આ નિર્ણય

NTAGI to consider giving 'additional' dose of Covid vaccine to immunocompromised

એડિશનલ ડોઝ અને બાળકોની વેક્સિન પર સંભવિત નિર્ણય લેવા માટે આવતીકાલે નેશનલ ટેકનીકલ એડવાઈઝરી ગ્રુપની બેઠક મળી રહી છે.

Loading...