મોટો નિર્ણય / હવે આ ઉંમરના લોકોને નહીં મળે મોબાઈલ સીમ કાર્ડ, મોદી સરકારે જુઓ શું લીધો નિર્ણય

Now people of this age will not get mobile SIM card, see what decision Modi government has taken

નવું સિમ ખરીદવા માટે ગ્રાહકોએ ગ્રાહક સંપાદન ફોર્મ (CAF) ભરવાનું રહેશે. તે સામાન્ય રીતે ટેલિકોમ કંપની અને ગ્રાહક વચ્ચે કરાર હોય છે. આ ફોર્મમાં હવે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ