મોટી સફળતા / સિંઘુ બોર્ડર હત્યાકેસમાં મોટી સફળતા, 4 આરોપીઓએ કર્યું સરેન્ડર, ઘાતકી રીતે નિહંગોએ કરી હતી હત્યા

nihang narayan singh will surrender outside the akal takht the police stir in jaddi village is also

સિંધુ બોર્ડર પર તરનતારન ગામ ચીમાના રહેવાશી લખબીર સિંહ હત્યાના કેસમાં 4 આરોપીઓએ સરેન્ડર કર્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ