શોધ / મીઠા પાણીમાં પહેલીવાર વિજ્ઞાનીઓને મળી 100 વર્ષથી વધુ જીવતી માછલી, જાણો ખાસિયત

new species of freshwater fish discovered

એક આશ્ચર્યજનક શોધમાં વિજ્ઞાનીઓએ એક એવી માછલીની શોધ કરી છે જે એક સદીથી વધુ 112 વર્ષ જીવી છે. બીગમાઉથ બફેલો નામની માછલીઓ લાંબુ જીવવા માટે જાણીતી છે. પરંતુ એક માછલીએ જિંદગીની સેન્ચુરી ફટકારતા વિજ્ઞાનીઓ પણ હેરાન છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ