મહેસાણા / વનરક્ષક પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કરનાર તો આ કામમાં 'અનુભવી' નીકળ્યો! જાણો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ખુલાસો

New revelation on copy case issue in forest ranger examination

મહેસાણામાં વનરક્ષક પરીક્ષામાં કોપી કેસ મુદ્દે મુખ્ય આરોપી રાજુ ચૌધરી ધરાવે છે ગુનાહિત ઇતિહાસ

Loading...