સાવધાન / આ એપ્સ એકી ઝાટકે બેન્ક એકાઉન્ટ કરી નાખશે ખાલી, તમારા ફોનમાં હોય તો તરત કરો ડિલિટ

new malware found in google play store app qr and barcode scanner app

હાલમાં જ એક મેલિસિયસ બેન્ક ટ્રોઝન એપની જાણકારી મળી છે જે લોકોની બેન્ક એપ, ડિજિટલ વોલેટ અને ક્રિપ્ટો વોલેટને નિશાન બનાવી રહી હતી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ