ટિપ્સ / ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સને ચાર્જ કરતી વેળાએ ક્યારેય આવી ભૂલ ન કરતા, નહીં તો આવશે મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો

Never make this mistake while charging electric vehicles

ઈલેક્ટ્રિક વાહનોની સંખ્યામાં સતત વધારો થવાને કારણે લોકોનો ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પ્રત્યેનો અભિગમ પણ બદલાઈ રહ્યો છે. કોઈપણ ઇલેક્ટ્રિક વાહન હોય તેને ચાર્જ કરવાની જરૂર પડશે. ઘણી વખત લોકો ચાર્જિંગને લગતી ભૂલો કરે છે, જેના કારણે બેટરી ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ